ได้ของครบ พบของถูกใจ ไปที่ ...สินไทย มินิมาร์ท

ไขผึ้ง (beeswax)


  ไขผึ้ง  (beeswax)
           ไขผึ้ง  คือ  สารคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งเป็นไขที่ผลิตขึ้นมาจากต่อมไขผึ้ง  (wax glands) 4  คู่  อยู่ที่ปล้องท้องของผึ้งงาน  ปล้องที่  4-7  ต่อมเหล่านี้  ได้สังเคราะห์น้ำตาลที่มีโมเลกุลเชิงเดี่ยวให้ต่อกันยาวขึ้นเป็นโมเลกุลของไขผึ้ง  ไขผึ้ง  1  กก.  ผึ้งต้องกินน้ำตาลประมาณ  8.4  กก.  ผึ้งใช้ขาเขี่ยไขจากต่อมไขผึ้งมาที่ส่วนของปาก  ผึ้งจะใช้กัดก้อนไขผึ้งเป็นแผ่นบาง ๆ ก่อเป็นหลอดรวงรูป 6 เหลี่ยม  สร้างหลอดรวงแต่ละหลอดต่อกันไปจนกลายเป็นรวงผึ้งในที่สุด
          ประโยชน์ของไขผึ้ง  อุตสาหกรรมที่ใช้ไขผึ้งมาก  คือ  อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง  ในสูตรผสมของครีมต่าง ๆ โลชั่น  น้ำมันแต่งผม  ลิปสติกและรูธ  อุตสาหกรรมที่ใช้ไขผึ้งรองลงมา  คือ  อุตสาหกรรมเทียนไข  อุตสาหกรรมที่ใช้เป็นอันดับสาม  คือ  อุตสาหกรรมผลิตแผ่นรังเทียมที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง  และไขผึ้งถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น  งานเภสัชกรรม  งานทันตแพทย์  งานหล่อแบบต่าง ๆ  ไขผึ้งถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของพวกวัสดุกันน้ำ เช่น ยาขัดมันพื้น  เฟอร์นิเจอร์  เครื่องหนัง  และเลนส์กล้องส่องทางไกล